CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

  • 15/10/2018
  • 517

- Lưu trữ tối thiểu 5 năm:

+ Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

+ Tài liệu kế toán dùng cho quản lý không trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Lưu trữ tối thiểu 10 năm:

+ Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

+ Các bảng kê; bảng tổng hợp, chi tiết

+ Các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp

+ Báo cáo tài chính tháng, quý, năm, báo cáo quyết toán

+ Tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

+ Tài liệu kế toán liên quan đến tài sản như: thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá tài sản

+ Tài liệu kế toán của đơn vị chủ đầu tư, bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm và tài liệu kế toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nhóm B, C

+ Tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, kết thúc dự án

+ Hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hồ sơ của các tổ chức kiểm toán độc lập

Căn cứ pháp lý: Nghị định 174/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2017 hướng dẫn Luật Kế toán số 88/2015/QH13

Tin tức liên quan

Phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán không "Chuẩn"

Phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán không "Chuẩn"

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Chứng từ kế toán có được ký bằng mực mầu đen, mầu tím?

Chứng từ kế toán có được ký bằng mực mầu đen, mầu tím?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 1/1/2017 về việc Ký chứng từ kế toán:

Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

Không có quy định bắt buộc về cách sắp xếp chứng từ kế toán, mỗi đơn vị tùy theo tình hình cụ thể để có cách sắp xếp sao: dễ bảo quản, dễ tìm để phục vụ cho công tác quản lý nội bộ cũng như giải trình với các cơ quan chức năng: cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, quản lý thị trường…

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo: