CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Báo cáo tài chính cuối năm

Gói 2: Hoàn thiện sổ sách, BCTC cuối năm

Số lượng hóa đơn/ tháng

 Phí dịch vụ (vnđ/tháng)

 Thương Mại, Dịch vụ

 Xây dựng,

Xuất nhập khẩu

 Sản xuất,

Nhà hàng

Không phát sinh

500,000

500,000

500,000

Từ 1 đến 10 hóa đơn

1,300,000

2,000,000

2,500,000

Từ 11 đến 20 hóa đơn

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Từ 21 đến 30 hóa đơn

2,500,000

3,000,000

3,500,000

Từ 31 đến 50 hóa đơn

3,000,000

3,500,000

4,000,000

Từ 51 đến 70 hóa đơn

3,500,000

4,500,000

5,000,000

Từ 71 đến 100 hóa đơn

4,000,000

5,000,000

5,500,000

Từ 101 đến 150 hóa đơn

4,500,000

6,000,000

6,500,000

Từ 151 hóa đơn trở lên

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Kê khai, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

 Phí dịch vụ (vnđ/lần)

Người Việt Nam

 Chỉ từ 1.000.000đ

Người nước ngoài

 Chỉ từ 1.500.000đ


Ghi chú:

- Giảm ngay 5% giá trị Gói 1 cho năm tiếp theo (01 năm) nếu Doanh nghiệp sử dụng sử dụng Gói 1 sau khi sử dụng Gói 2.

- Báo giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

- Giá có thể điều chỉnh theo thực trạng, quy mô hoạt động và doanh thu của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ trao đổi cụ thể.

- Giá đã bao gồm phí dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu khi Thanh tra thuế, Quyết toán thuế số liệu những năm có liên quan.