CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Tất cả tin tức

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

 • 27/12/2018
 • 1,592
Nguyên tắc lập chứng từ kế toán
Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

 • 27/12/2018
 • 660
Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo:
Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

 • 26/11/2018
 • 846
Không có quy định bắt buộc về cách sắp xếp chứng từ kế toán, mỗi đơn vị tùy theo tình hình cụ thể để có cách sắp xếp sao: dễ bảo quản, dễ tìm để phục vụ cho công tác quản lý nội bộ cũng như giải trình với các cơ quan chức năng: cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, quản lý thị trường…
Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

 • 15/10/2018
 • 624
Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho...
Chứng từ kế toán có được ký bằng mực mầu đen, mầu tím?

Chứng từ kế toán có được ký bằng mực mầu đen, mầu tím?

 • 09/10/2018
 • 6,685
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 1/1/2017 về việc Ký chứng từ kế toán:
Phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán không "Chuẩn"

Phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán không "Chuẩn"

 • 09/10/2018
 • 789
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: