CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán không "Chuẩn"

  • 09/10/2018
  • 728

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán
- Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu
- Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn
- Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định

(Quy định tại Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/5/2018)

Tin tức liên quan

Chứng từ kế toán có được ký bằng mực mầu đen, mầu tím?

Chứng từ kế toán có được ký bằng mực mầu đen, mầu tím?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 1/1/2017 về việc Ký chứng từ kế toán:

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho...

Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

Không có quy định bắt buộc về cách sắp xếp chứng từ kế toán, mỗi đơn vị tùy theo tình hình cụ thể để có cách sắp xếp sao: dễ bảo quản, dễ tìm để phục vụ cho công tác quản lý nội bộ cũng như giải trình với các cơ quan chức năng: cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, quản lý thị trường…

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo: