CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VBHXH

  • 07/06/2021
  • 113

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VBHXH

1. Tải phần mềm

Phiên bản dành cho khu vực Hà Nội: “Phần mềm VBHXH Hà Nội”

Phiên bản dành cho 62 tỉnh thành còn lại: “Phần mềm VBHXH VN (62 tỉnh trừ Hà Nội)

2. Cài đặt phần mềm

  • B1: Mở file cài đặt phần mềm vừa tải về:

  • B2: Nhấn “Tiến” >> Màn hình hiển thị như sau:

  • B3: Nhấn “Cài đặt” >> Phần mềm hiển thị như sau:

  • B4: Nhấn “Hoàn thành”:

  • B5: Nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn tất cài đặt phần mềm vBHXH:

 

  • Phần mềm vBHXH sau khi cài đặt xong sẽ hiển thị màn hình đăng nhập như sau:

  • B6: Người dùng nhập Tài khoản và Mật khẩu để đăng nhập phần mềm.

Tin tức liên quan

Báo tăng lao động trên phần mềm BHXH Viettel

Báo tăng lao động trên phần mềm BHXH Viettel

Báo tăng lao động Trong trường hợp người lao động đã có “mã số BHXH” và  thông tin về “Mã số BHXH”, thông tin về hộ gia đình trên cổng tra cứu của BHXH đã chính xác

Báo giảm lao động trên phần mềm BHXH Viettel

Báo giảm lao động trên phần mềm BHXH Viettel

Báo giảm lao động và  thông tin về “Mã số BHXH”, thông tin về hộ gia đình trên cổng tra cứu của BHXH đã chính xác .

Báo tăng người tham gia BHXH tự nguyện trên phần mềm BHXH Viettel

Báo tăng người tham gia BHXH tự nguyện trên phần mềm BHXH Viettel

Báo tăng  người tham gia BHXH tự nguyện . Mục đích: Khi có phát sinh đối tượng Tăng mới BHXH tự nguyện. Các tờ khai cần kê khai: D05-TS ( bắt buộc), TK1-TS (bắt buộc), D01-TS( nếu Bảo hiểm yêu cầu)