CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Tất cả tin tức

Báo tăng lao động trên phần mềm BHXH Viettel

Báo tăng lao động trên phần mềm BHXH Viettel

  • 07/06/2021
  • 621
Báo tăng lao động Trong trường hợp người lao động đã có “mã số BHXH” và  thông tin về “Mã số BHXH”, thông tin về hộ gia đình trên cổng tra cứu của BHXH đã chính xác
Báo tăng người tham gia BHXH tự nguyện trên phần mềm BHXH Viettel

Báo tăng người tham gia BHXH tự nguyện trên phần mềm BHXH Viettel

  • 07/06/2021
  • 167
Báo tăng  người tham gia BHXH tự nguyện . Mục đích: Khi có phát sinh đối tượng Tăng mới BHXH tự nguyện. Các tờ khai cần kê khai: D05-TS ( bắt buộc), TK1-TS (bắt buộc), D01-TS( nếu Bảo hiểm yêu cầu)
Báo giảm lao động trên phần mềm BHXH Viettel

Báo giảm lao động trên phần mềm BHXH Viettel

  • 07/06/2021
  • 696
Báo giảm lao động và  thông tin về “Mã số BHXH”, thông tin về hộ gia đình trên cổng tra cứu của BHXH đã chính xác .
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VBHXH

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VBHXH

  • 07/06/2021
  • 183
Hướng dẫn chi tiết cài đặt phần mềm BHXH Viettel