CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Báo giảm lao động trên phần mềm BHXH Viettel

  • 07/06/2021
  • 278

Báo giảm lao động và  thông tin về “Mã số BHXH”, thông tin về hộ gia đình trên cổng tra cứu của BHXH đã chính xác .

Mục đích: Khai báo giảm BHXH đối với nhân viên nghỉ việc hẳn, nhân viên nghỉ thai sản 6 tháng, nhân viên nghỉ ốm đau - thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng, nhân viên nghỉ hưu.

Thủ tục sử dụng trên phần mềm: 600a.

Các tờ khai cần kê khai:

  • D02-TS ( bắt buộc)
  • D01-TS ( nếu BHXH yêu cầu)

 

Các bước thao tác gửi tờ khai sang BHXH:

B1: Truy cập vào trang tra cứu thông tin hộ gia đình do BHXH Hà Nội xây dựng tại địa chỉ:https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx để thực hiện tra cứu thông tin:

Nếu thông tin được tìm kiếm ở trên chưa chính xác, sai lệch, thiếu thì thực hiện theo bước tiếp theo.

B2: Vào menu “Quyết định 595”à Chọn thủ tục “600a”à chọn đợt cần kê khaià nhấn Đồng ý:

B3: Vào Danh mục hồ sơà Tích chọn tờ khai D02-TS:

B4: Thực hiện kê khai đầy đủ thông tin các tờ khai: D02-TS:

Cách 1: Nhập trực tiếp dữ liệu vào sheet “D02” tại vùng “II.1. Lao động”:

Cách 2: Dùng chức năng “Lấy dữ liệu từ HSNS”. Làm các thao tác như hình vẽ:

Cách 3: Dùng file mẫu import để import:

  • Vào sheet D02 >> nhấn “File mẫu” để tải file mẫu xuống:
  • Bố trí dữ liệu vào file mẫu đã tải xuống >> lưu lại thông tin file mẫu:
  • Vào sheet “D02” >> nhấn “Nạp dữ liệu” >> chọn file mẫu vừa tạo dữ liệu >> nhấn “Tải dữ liệu

B5: Chọn tệp đính kèm nếu có.

B6: Nhấn button để ghi thông tin

B7: Vào menu “Giao dịch”à chọn”Xuất tờ khai”à chọn thủ tục “600a”à nhấn “hoàn tất (F2)”:

B8: Chọn “Tháng”, “năm” muốn kết xuất tờ khaià sau đó nhấn “Thực hiện” để kêt xuấtà nhấn “Ký số” để ký sốà sau đó nhấn “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai sang BHXH.

B9: Check mail trả về của BHXH VN:

Tin tức liên quan

Báo tăng lao động trên phần mềm BHXH Viettel

Báo tăng lao động trên phần mềm BHXH Viettel

Báo tăng lao động Trong trường hợp người lao động đã có “mã số BHXH” và  thông tin về “Mã số BHXH”, thông tin về hộ gia đình trên cổng tra cứu của BHXH đã chính xác

Báo tăng người tham gia BHXH tự nguyện trên phần mềm BHXH Viettel

Báo tăng người tham gia BHXH tự nguyện trên phần mềm BHXH Viettel

Báo tăng  người tham gia BHXH tự nguyện . Mục đích: Khi có phát sinh đối tượng Tăng mới BHXH tự nguyện. Các tờ khai cần kê khai: D05-TS ( bắt buộc), TK1-TS (bắt buộc), D01-TS( nếu Bảo hiểm yêu cầu)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VBHXH

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VBHXH

Hướng dẫn chi tiết cài đặt phần mềm BHXH Viettel