CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Cách tính tiền lương đóng BHXH

  • 27/12/2018
  • 785

Tiền lương đóng BHXH = Mức lương theo công việc + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác

1. Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH

  • Phụ cấp chức danh, chức vụ
  • Phụ cấp trách nhiệm
  • Phụ cấp nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại
  • Phụ cấp thâm niên
  • Phụ cấp khu vực
  • Phụ cấp lưu động
  • Phụ cấp thu hút và các khoản phụ cấp khác có tính chất tương tự

2. Các khoản bổ sung khác phải đóng BHXH

Là các khoản bổ sung khác mà NLĐ và Người sử dụng lao động đã thỏa thuận, cụ thể:

  • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

- Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3. 14 khoản chế độ và phúc lợi  không phải đóng BHXH

- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động

- Tiền thưởng sáng kiến

- Tiền ăn giữa ca

- Tiền hỗ trợ xăng xe

- Tiền hỗ trợ điện thoại

- Tiền hỗ trợ đi lại

- Tiền hỗ trợ nhà ở

- Tiền hỗ trợ giữ trẻ

- Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ

- Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết

- Tiền hỗ trợ gười lao động có người thân kết hôn

- Tiền sinh nhật của người lao động

- Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP 

Tin tức liên quan

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng có được không?

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng có được không?

Doanh nghiệp bắt buộc phải có vị trí Kế toán trưởng ....

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt tiền từ 10-20triệu đồng.

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt tiền từ 10-20triệu đồng.

Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 quy định.

Tài khoản lưỡng tính

Tài khoản lưỡng tính

Tài khoản lưỡng tính là tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có. Trong khi các tài khoản khác chỉ được có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có hoặc không có số dư cuối kỳ

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Cách hạch toán trợ cấp BHXH