CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

  • 27/12/2018
  • 1,003

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

-Hàng tháng tính ra tổng tiền lương phải trả cho NLĐ (bao gồm cả các khoản bảo hiểm và thuế TNCN):

          Nợ TK 154, 6421, 6422

                   Có TK 334

  • Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương NLĐ:

Nợ TK 334

          Có TK 3383: BHXH (8%)

          Có TK 3384: BHYT (1.5%)

          Có TK 3385: BHTN (1%)

  • Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí của Doanh nghiệp:

Nợ TK 154, 6421, 6422

Có TK 3383: BHXH (17.5%)

          Có TK 3384: BHYT (3%)

          Có TK 3385: BHTN (1%)

          Có TK 3382: KPCĐ (2%)

  • Nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cơ quan liên quan:

Nợ TK 3383: BHXH (25.5%)

          Nợ TK 3384: BHYT (4.5%)

          Nợ TK 3385: BHTN (2%)

          Nợ TK 3382: KPCĐ (2%)

                   Có TK 111, 112

 

Tin tức liên quan

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng có được không?

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng có được không?

Doanh nghiệp bắt buộc phải có vị trí Kế toán trưởng ....

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt tiền từ 10-20triệu đồng.

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt tiền từ 10-20triệu đồng.

Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 quy định.

Tài khoản lưỡng tính

Tài khoản lưỡng tính

Tài khoản lưỡng tính là tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có. Trong khi các tài khoản khác chỉ được có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có hoặc không có số dư cuối kỳ

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác

Cách tính tiền lương đóng BHXH

Cách tính tiền lương đóng BHXH

Tiền lương đóng BHXH = Mức lương theo công việc + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Cách hạch toán trợ cấp BHXH