DANH MỤC tin tức

Loading...

DANH MỤC dịch vụ

Loading...
dịch vụ

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

- Hàng tháng tính ra tổng tiền lương phải trả cho NLĐ (bao gồm cả các khoản bảo hiểm và thuế TNCN):

          Nợ TK 154, 6421, 6422

                   Có TK 334

  • Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương NLĐ:

Nợ TK 334

          Có TK 3383: BHXH (8%)

          Có TK 3384: BHYT (1.5%)

          Có TK 3385: BHTN (1%)

  • Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí của Doanh nghiệp:

Nợ TK 154, 6421, 6422

Có TK 3383: BHXH (17.5%)

          Có TK 3384: BHYT (3%)

          Có TK 3385: BHTN (1%)

          Có TK 3382: KPCĐ (2%)

  • Nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cơ quan liên quan:

Nợ TK 3383: BHXH (25.5%)

          Nợ TK 3384: BHYT (4.5%)

          Nợ TK 3385: BHTN (2%)

          Nợ TK 3382: KPCĐ (2%)

                   Có TK 111, 112

 

  • Chia sẻ qua viber bài: Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)
  • Chia sẻ qua reddit bài:Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Tin tức liên quan