CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Tư vấn Kiểm soát nội bộ

Gói 4: Tư vấn Kế toán - Thuế - Kiểm soát nội bộ hàng tháng

-    Thực tế cho thấy, khi DN ngày càng phát triển thì lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ cũng trở nên to lớn hơn do Nhà quản lý/ chủ DN sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giám sát và kiểm soát các rủi ro nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm giám sát trực tiếp của bản thân;

- Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh là nhân tố quan trọng của một hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh.

1.    Ai sẽ sử dụng dịch vụ này:

-    Doanh nghiệp mới thành lập;

-    Doanh nghiệp chưa xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ;

-    Chủ doanh nghiệp chưa am hiểm sâu về  Kế toán – Tài chính – Thuế

2.    Lợi ích khi sử dụng dịch vụ:

-    Đảm bảo tính liên hoàn, chính xác của các số liệu tài chính, kế toán, thống kê cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hay đầu tư;

-    Giảm bớt rủi ro gian lận đối với công ty do bên thứ ba hoặc nhân viên của công ty gây ra;

-    Giảm bớt rủi ro sai sót không cố ý của nhân viên gây tổn hại cho công ty;

-    Ngăn chặn việc tiếp xúc những rủi ro không cần thiết do quản lý rủi ro chưa đầy đủ;

-    Tạo ra cơ chế vận hành trơn chu, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành;

-    Là nền tảng cho việc vận hành, cải tiến hệ thống quản lý và tác nghiệp khi doanh nghiệp tăng trưởng về quy mô hoặc mở rộng ngành nghề.

3.    Nội dung công việc:

-    Xây dựng và tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp;

-    Xây dựng quy trình làm việc phòng kế toán;

-    Xây dựng quy trình từng phần hành nghiệp vụ kế toán chặt chẽ, có thể kiểm tra chéo;

-    Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ logic

-    Định kỳ hàng tháng kiểm soát, cân đối số liệu kế toán;

Bảng giá gói 4

Loại hình doanh nghiệp

Phí/tháng

Thương mại - Dịch vụ

Chỉ từ    1.000.000đ

Xây dựng

Chỉ từ    1.300.000đ

Sản xuất, Nhà hàng

Chỉ từ    1.500.000đ