CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Tất cả tin tức

Thuê địa điểm kinh doanh không có hóa đơn có được tính vào chi phí thuế của DN?

Thuê địa điểm kinh doanh không có hóa đơn có được tính vào chi phí thuế của DN?

  • 14/12/2018
  • 853
Thuê địa điểm kinh doanh không có hóa đơn, không thanh toán qua ngân hàng có được tính vào chi phí thuế của DN?
Hóa đơn điện, nước mang tên chủ nhà có được tính vào chi phí thuế của DN?

Hóa đơn điện, nước mang tên chủ nhà có được tính vào chi phí thuế của DN?

  • 13/07/2018
  • 704
Bộ chứng từ đầy đủ để chi phí điện, nước mang tên chủ nhà được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp đi thuê nhà làm địa điểm Sản xuất kinh doanh.
Làm thế nào để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý

Làm thế nào để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý

  • 13/07/2018
  • 795
Hiện nay khoản chi phí hoa hồng môi giới  là chi phí tồn tại ở hầu hết các doanh nghiệp. Làm thế nào để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý?
Điều kiện để tháng lương thứ 13 là chi phí được trừ

Điều kiện để tháng lương thứ 13 là chi phí được trừ

  • 05/07/2018
  • 710
Điều kiện để tiền lương tháng thứ 13 được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)?