CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Tất cả tin tức

Hóa đơn GTGT mang tên tổ chức khác, doanh nghiệp có được khấu trừ?

Hóa đơn GTGT mang tên tổ chức khác, doanh nghiệp có được khấu trừ?

  • 14/12/2018
  • 838
Trường hợp nào Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ với hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân khác?