CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

PHÍ, LỆ PHÍ

- Thông tư 34/2013/TT-BTC – Hướng dẫn Lệ phí trước bạ