CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

  • 27/12/2018
  • 1,539
  •  Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán
  • Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính
  • Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu
  • Trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định
  •  Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa

+ Khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo

+ Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán

+ Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai

  • Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau
  • Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán.

Tin tức liên quan

Phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán không "Chuẩn"

Phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán không "Chuẩn"

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Chứng từ kế toán có được ký bằng mực mầu đen, mầu tím?

Chứng từ kế toán có được ký bằng mực mầu đen, mầu tím?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 1/1/2017 về việc Ký chứng từ kế toán:

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho...

Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

Không có quy định bắt buộc về cách sắp xếp chứng từ kế toán, mỗi đơn vị tùy theo tình hình cụ thể để có cách sắp xếp sao: dễ bảo quản, dễ tìm để phục vụ cho công tác quản lý nội bộ cũng như giải trình với các cơ quan chức năng: cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, quản lý thị trường…

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo: