CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Tất cả tin tức

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

Nguyên tắc lập chứng từ kế toán

 • 27/12/2018
 • 1,592
Nguyên tắc lập chứng từ kế toán
Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo

 • 27/12/2018
 • 660
Nội dung của chứng từ kế toán phải dảm bảo:
Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Cách hạch toán trợ cấp BHXH

 • 27/12/2018
 • 1,486
Cách hạch toán trợ cấp BHXH
Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

 • 27/12/2018
 • 8,700
Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ
Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

 • 27/12/2018
 • 1,038
Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)
Cách tính tiền lương đóng BHXH

Cách tính tiền lương đóng BHXH

 • 27/12/2018
 • 740
Tiền lương đóng BHXH = Mức lương theo công việc + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác
Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

 • 27/12/2018
 • 718
Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác
Kỳ kế toán

Kỳ kế toán

 • 27/12/2018
 • 787
Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng
Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

 • 27/12/2018
 • 498
Các nguyên tắc kế toán cơ bản
Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

 • 27/12/2018
 • 3,313
Kết cấu của các loại tài khoản kế toán
Tài khoản lưỡng tính

Tài khoản lưỡng tính

 • 27/12/2018
 • 951
Tài khoản lưỡng tính là tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có. Trong khi các tài khoản khác chỉ được có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có hoặc không có số dư cuối kỳ
Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

Cách sắp xếp chứng từ khoa học, dễ tìm

 • 26/11/2018
 • 846
Không có quy định bắt buộc về cách sắp xếp chứng từ kế toán, mỗi đơn vị tùy theo tình hình cụ thể để có cách sắp xếp sao: dễ bảo quản, dễ tìm để phục vụ cho công tác quản lý nội bộ cũng như giải trình với các cơ quan chức năng: cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, quản lý thị trường…