CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

HÓA ĐƠN

- Thông tư 039/2014/TT-BTC – Quy định về hóa đơn chứng từ
- Thông tư 010/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
- Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
- Thông tư 026/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều