CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

MIỄN PHÍ DỊCH VỤ QUÝ 1, QUÝ 2 NĂM 2021

ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 20/07/2021

Để chung tay hỗ trợ Doanh nghiệp mới thành lập vượt qua khủng hoảng Covid 19, giảm thiểu rủi ro về thuế và minh bạch hơn trong hoạt động tài chính

Tư vấn Kế toán Thuế Hoàng Gia cung cấp góihỗ trợ cho các doanh nghiệpmới thành lập từ 01/01/2021 đến 30/06/2021:

  • Miễn phí dịch vụ kê khai thuế Quý 1, Quý 2 năm 2021
  • Miễn phí tư vấn kiểm soát rủi ro thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2021
  • Miễn phí dịch vụ khai báo BHXH lần đầu
  • Miễn phí tư vấn các vấn đề BHXH năm 2021
  • Miễn phí chuyển đổi số năm tài chính 2021 trên nền tảng Misa Amis
  • Chương trình áp dụng từ ngày 11/06/2021 đến hết ngày 20/07/2021

Hoàng Gia đồng hành cùng xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

ĐĂNG KÝ NGAY