CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng có được không?

  • 11/10/2018
  • 613

Trả lời:

Doanh nghiệp bắt buộc phải có vị trí Kế toán trưởng, trừ Doanh nghiệp siêu nhỏ

Dẫn chứng:

1. Theo Điều 20 nghị định174/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2017

- Khoản 1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này.

- Khoản 2. Phụ trách kế toán

+ Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

+ Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

+ Trường hợp chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng. 

2. Căn cứ để  xác định Doanh nghiệp siêu nhỏ theo Khoản 1 Điều 6 nghị định39/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/03/2018

- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản và lĩnh vực Công nghiệp, Xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng Doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng Nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực Thương mại, Dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng Doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng Nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

 

Quy định về người làm Kế toán trưởng và mức phạt nếu Doanh nghiệp không có Kế toán trưởng, mình sẽ chia sẻ ở bài viết sau

Tin tức liên quan

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt tiền từ 10-20triệu đồng.

Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt tiền từ 10-20triệu đồng.

Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 quy định.

Tài khoản lưỡng tính

Tài khoản lưỡng tính

Tài khoản lưỡng tính là tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có. Trong khi các tài khoản khác chỉ được có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có hoặc không có số dư cuối kỳ

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Kết cấu của các loại tài khoản kế toán

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán

Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác

Cách tính tiền lương đóng BHXH

Cách tính tiền lương đóng BHXH

Tiền lương đóng BHXH = Mức lương theo công việc + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán tăng tiền lương và các khoản trích theo lương (theo TT133)

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Cách hạch toán trợ cấp BHXH

Cách hạch toán trợ cấp BHXH