CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HOÀNG GIA

Dịch vụ rà soát sổ sách

Gói 3: Soát xét Sổ sách, Báo cáo tài chính

Số lượng hóa đơn/ tháng

 Phí dịch vụ (vnđ/tháng) 

 Thương Mại, Dịch vụ 

 Xây dựng,

Xuất nhập khẩu

 Sản xuất,

Nhà hàng 

Từ 1 đến 10 hóa đơn

800,000

1,100,000

1,500,000

Từ 11 đến 20 hóa đơn

1,100,000

1,700,000

2,000,000

Từ 21 đến 30 hóa đơn

1,500,000

2,200,000

2,700,000

Từ 31 đến 50 hóa đơn

1,900,000

2,800,000

3,200,000

Từ 51 đến 70 hóa đơn

2,300,000

3,400,000

3,800,000

Từ 71 đến 100 hóa đơn

2,800,000

4,000,000

4,500,000

Từ 101 đến 150 hóa đơn

3,300,000

4,700,000

5,200,000

Từ 151 hóa đơn trở lên

  Thỏa thuận  

  Thỏa thuận  

  Thỏa thuận  


Ghi chú:

- Sau khi rà soát nếu Doanh nghiệp có nhu cầu làm lại sổ sách, báo cáo tài chính sẽ được ưu đãi giảm giá 5%  Gói 2.

- Báo giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

- Giá có thể điều chỉnh theo thực trạng, quy mô hoạt động và doanh thu của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ trao đổi cụ thể.

- Giá đã bao gồm phí dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu khi Thanh tra thuế, Quyết toán thuế số liệu những năm có liên quan.