DANH MỤC tin tức

Loading...

DANH MỤC dịch vụ

Loading...
dịch vụ

Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

  • Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương NLĐ:

Nợ TK 334

          Có TK 3383: BHXH (8%)

          Có TK 3384: BHYT (1.5%)

          Có TK 3385: BHTN (1%)

  • Khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân vào tiền lương trước khi trả:

Nợ TK 334

          Có TK 3335

  • Nộp thuế TNCN:

Nợ TK 3335

          Có TK 111, 112

  • Các khoản khác phải khấu trừ vào lương của NLĐ:

Nợ TK 334

Có TK 141: tạm ứng chưa chi hết

Có TK 138: thu bồi thường tài sản thiếu

 

  • Chia sẻ qua viber bài: Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ
  • Chia sẻ qua reddit bài:Cách hạch toán các khoản khấu trừ vào lương NLĐ

Tin tức liên quan